De Jong Elektrototaal

Partners

De Jong Elektro Totaaltechniek heeft ook een aantal partners waardoor wij kunnen voldoen aan wat voor ons vanzelfsprekend is, hoge kwaliteit leveren, en dus een betrouwbare partner zijn voor onze cliënten.

Verder is er een samenwerking met onderstaande instanties en bedrijven:

Onze AA accountant:

Hij zorgt voor een objectieve mening, zorgt voor kostprijs berekeningen, en heeft ook een adviserende rol.
Dit zodat u nooit teveel betaald voor de diensten die uw afneemt, en zodat u wel te maken heeft met een goede service en kwaliteitsproducten.

Onze Webdesigner :

Edwin Plasmeijer Webdesign zorgt ervoor dat onze website een professionele uitstraling heeft die gelijk oploopt met onze huisstijl.
Edwin is heel professioneel en als wij iets veranderd willen zien aan onze website, zijn de lijntjes kort en is de aanpassing snel gerealiseerd.
Edwin houd middels de HTTPS functie en wekelijkse updates de site veilig. Dit om hackers geen kans te geven en dus zo in process te blijven.

Ons bedrijf heeft ook een IT’er in de arm genomen en hebben wij een gesloten IT systeem gemaakt zodat onze klantgegevens beschermt zijn.
Dit kunt u ook lezen in onze AVG op onze website.

De opleider:

De opleider waar Luke zijn inspecteursopleiding Scope 8, Scope 10 en Scope 12 met goed gevolg heeft afgerond:

Parkstad Opleidingen en Parkstad Inspectiegilde. Via Parkstad Inspectiegilde worden wij op de hoogte gehouden van veranderingen in de Scios technische documenten (TD) en tevens maken wij voor onze rapportages gebruik van het inspectiegilde app om efficiënte en uniforme inspecties uit te voeren, met een goede eindkwaliteit : de rapportages.

Stichting NEN.
Veranderingen in de Nederlands en Europese wet en regelgeving ( NEN en ISO ).
Zodat wij altijd aan de meest recente wettelijke bepalingen voldoen.

Nieuwhuis Consult.

Marcel Veldhuis van Nieuwhuis Consult is voor ons het juiste adres om het ISO 9001 Kwaliteit Management Systeem (KMS) op te zetten en wordt ieder jaar gemonitord om er voor te zorgen dat onze Scios Scope 8, Scope 10 en Scope 12 inspecties van goede kwaliteit blijven.

De certificerende instantie :

De Certificerende Instantie (CI) is KIWA, deze stellen kritische en terechte vragen, Marius Vriens van KIWA is prettig in de omgang.

Zij zorgen ervoor dat wij kritisch blijven nadenken over ons KMS. De certificaten welke ons bedrijf heeft leveren het betrouwbare, nationale en internationale erkende bewijs dat wij voldoen aan kwaliteitsnormen.

Dit doet Kiwa aan de hand van een systeemaudit en een praktijkaudit om te zien of het KMS voldoende functioneert en of onze inspecteur over de vaardigheden beschikt om tot goede rapportages te komen.

Het SCIOS :

Stichting Certificering Onderhoud en Inspectie van Stookinstallaties.

De stichting SCIOS is eigenaar van, beheert en ontwikkelt het kwaliteitssysteem ten behoeve van installatie-eigenaren en inspectie- en installatiebedrijven voor de inspectie en het onderhoud van technische installaties.

Scios Scope 8 :

Deze Scope is bedoeld voor bedrijven met een of meerdere werknemers en is gericht op arbeidsomstandigheden elektrische installaties (ARBO wetgeving)

Scios Scope 10 :

Deze Scope is gericht op brandveilige elektrotechnische installaties, en staat ook in de meeste verzekeringspolissen vermeld als eis.

Scope 12:

Scope 12 is bedoeld voor de inspectie van zonnestroominstallaties. Middels Scope 12 wordt gecontroleerd of het legplan, het ballastplan, het constructeurs rapport met bijbehorende goed bevonden constructieverklaring en de brandveiligheid voldoende geborgd zijn.

Offerte?

Mail ons vrijblijvend