De Jong Elektrototaal

Batterij opslag

In de media is er inmiddels veel te doen over ons klimaat. Ook de zorgen om de energierekening en afhankelijkheid van stroom en gas van netbeheerders en energieleveranciers houd Nederland in zijn greep. Maar de oplossing is in zicht!

Inmiddels zijn wij in gesprek met diverse partijen, waaronder techneuten en software leveranciers om tot een goed product te komen.

HOE WERKT HET.

Via software kan men de energieprijs verlagen en de ijzerfosfaat accu’s op een dusdanige manier aansturen om het rendement in accu’s te verhogen of te verlagen. Bij een negatieve energieprijs kunnen de zonnepanelen automatisch uitgezet worden.

Het overtollig opgeleverde stroom kan worden opgeslagen en weer worden gebruikt als bijvoorbeeld de zon onder is of als de wind gaat liggen. Zo zou ook “in de toekomst” bij een laag tarief van het net de accu’s kunnen opladen en bij hoog tarief de energie terug leveren aan het net.

Wij kiezen voor ijzerfosfaat accu’s omdat bij deze accu’s het de brandveiligheid ten goede komt, de accu’s zijn niet in staat om eigen zuurstof te produceren.

Tevens kunnen accu’s optioneel als UPS/back-up systeem fungeren bij stroomuitval.

VOOR WIE IS DIT CONCEPT GESCHIKT?

Dit concept is geschikt voor huishoudens die ruimte hebben buiten het huis om een technische ruimte te creëren die constant op 20 graden Celsius gehouden kan worden.

Ook voor het midden en kleinbedrijf is dit een goed concept.

ACCU’S IN COMBINATIE MET ANDERE TECHNISCHE ASPECTEN.

Ook kunnen dergelijke accu systemen off-grid gebruikt worden.

Dit betekent dat er of een kleinere netaansluiting of geen netaansluiting meer nodig is.

PV panelen zijn in deze toepassing wel noodzakelijk.

Voor de MKB-ers in bijvoorbeeld de agrarische sector is het ook mogelijk om een combinatie te maken met windturbines.

Bij gebruik van een warmtepomp is een ijzerfosfaat accu in combinatie met PV panelen zeer geschikt.

Er is dan een minder grote afhankelijkheid van de net en gasaansluiting.

VOOR DE TOEKOMST.

Wij zijn er voorstander van om regenwater op te vangen, ook dit is bij ons in process.

TOT SLOT.

Wij zijn voorstander van duurzame energie, zo dragen ook wij bij aan verantwoord ondernemen, zowel voor mens en natuur, levende have en portemonnee.

Hebben we uw interesse?

We bekijken graag wat de mogelijkheden voor u zijn.