De Jong Elektrototaal

 • Scope 8 inspectie: Voor uw electrische installatie

  Met de Scope 8-inspectie controleren we de veiligheid van uw bestaande elektrische installatie. Deze inspectie heeft als basis de Nederlandse norm NEN 3140 en maakt deels onderdeel uit van de Scope 10-inspectie. (zie hieronder). Alleen SCIOS-gecertificeerde bedrijven mogen deze uitvoeren. Bij de Scope 8-inspectie verrichten we de volgende werkzaamheden:

  o We kijken of de elektrische installatie veilig is voor gebruik.
  o We checken de elektrische installatie aan de hand van de Arbowet elektrische installaties van het Bouwbesluit.
  o We sporen storingen op en kijken of de elektrische installatie onderhevig is aan slijtage.

 • Scope 10 inspectie: Voor het tegengaan van brandgevaar

  Met de Scope 10-inspectie gaan we de brandveiligheid van uw gebouw na. Hiermee geven we u inzicht in de belangrijkste elektrische risico’s voor brandgevaar. Ook geven we advies om deze risico's te verkleinen. Vaak vragen verzekeraars om deze inspectie. Ook hier geldt dat alleen SCIOS-gecertificeerde bedrijven deze mogen uitvoeren. Bij de Scope 10-inspectie verrichten we de volgende werkzaamheden.

  o een uitgebreide visuele inspectie van de schakel- en verdeelinrichtingen, elektrische installatie en risicovolle eindgebruikers.
  o Metingen en beproevingen.
  o Testen en beproeven aardlekschakelaars.
  o Thermografisch onderzoek voor het detecteren van plekken waar mogelijk brandgevaar ontstaat (hot spots).
  o Visuele en thermische controle achterliggende installatie op brandrisico.

 • Scope 12-inspectie: voor uw zonnepanelen en omvormers

  Met de Scope 12-inspectie beoordelen we uw complete zonnestroominstallatie. Denk hierbij bijvoorbeeld aan zonnepanelen en omvormers. Hiermee brengen we de elektrische veiligheid en brandveiligheid in kaart. Wij raden aan om zo spoedig mogelijk na installatie van uw zonnestroominstallatie deze inspectie te laten uitvoeren. Zo kunnen eventuele constateringen vrijwel direct worden aangepast door de installateur. Ook hier geldt dat alleen SCIOS-gecertificeerde bedrijven deze inspectie mogen uitvoeren. Bij de Scope 12-inspectie verrichten we de volgende werkzaamheden:

  o We checken of de PV installatie aanraking en brandveilig is.
  o Volgens de op dat moment geldende normen.
  o Inspectie meting en beproeving.
  o Visuele inspectie en controle.

Offerte?

Mail ons vrijblijvend