• Thermografisch onderzoek

  Thermografie met een thermo grafische camera is niet meer weg te denken uit de dagelijkse controle van elektrische installaties. Een thermo grafische camera kan veilig worden toegepast voor temperatuurmeting van aansluiting en componenten in de elektrische installatie. Thermografie is een passieve en contactloze meetmethode. Dit houdt in dat de elektrische installatie niet hoeft te worden afgeschakeld. Het is juist van belang dat de installatie zo veel mogelijk belast is, alleen dan kan er een goed beeld worden weergegeven over de staat van de elektrische installatie. Het doel van het thermo grafisch onderzoek Het vroegtijdig opsporen en detecteren van slechte elektrische verbindingen, oververhitting van elektrische componenten, defecte componenten, ongelijke – en/of overbelasting en ontwerpfouten. Met thermografie kunnen temperaturen worden gemeten die een indicatie kunnen zijn voor een defect met als mogelijk gevolg een te hoge temperatuur of zelfs brand. Door een defect in een vroeg stadium vast te stellen, kunnen storingen, brand(schade), gevolgschade of uitval van de elektrische installatie worden voorkomen. Een thermo grafisch onderzoek kan separaat worden uitgevoerd of in combinatie met bijvoorbeeld een periodieke Scope 8 inspectie. In beide gevallen zal het onderzoek zich met name richten op de aanwezige schakel- en verdeelinrichtingen en/of op de binnen het bedrijf aanwezige regel- en besturingskasten.

  - Kan iedereen een foto maken met een thermo grafische camera ? Jazeker.
  - Kan iedereen de juiste foto maken met een thermo grafische camera , en ook op de juiste wijze beoordelen ? NEE ,daar is een gedegen opleiding voor nodig , en is zeker niet voor iedereen weggelegd .

 • Scope 10 inspectie

  Deze inspectie wordt door verzekeraars geëist en mag alleen door gecertificeerde bedrijven welke aan de SCIOS eisen voldoen worden uitgevoerd . Bij de Scope 10 keuring worden de verdelers visueel gecontroleerd , isolatieweerstand[en] gemeten, aardlekschakelaar[s] getest en beproeft, ook zal een thermo grafisch onderzoek plaats vinden voor het detecteren van hotspots . De achterliggende installatie wordt visueel en thermisch gecontroleerd, waarbij de nadruk ligt op het brandrisico .

 • Scope 8 inspectie

  Een Scope 8 keuring is onderdeel van de Scope 10 inspectie en mag alleen door gecertificeerde bedrijven welke aan de SCIOS eisen voldoen worden uitgevoerd . De Scope 8 heeft als basis de Nederlandse norm NEN 3140. Deze Scope 8 keuring wordt uitgevoerd om de veiligheid van een bestaande elektrische installatie te controleren en vast te leggen.

 • Scope 12 inspectie

  Inmiddels is Luke ook bezig met de opleiding Scios Scope 12 tot inspecteur van zonnepanelen en zonnestroominstallaties. Het eerste en theoretische deel is daar middels een goed resultaat voor afgerond. Aankomende periode gaat het praktijkexamen voor Scope 12 plaatsvinden. Hiervoor dient Luke een door zichzelf opgestelde rapportage van een zonnestroom installatie te verdedigen bij de Parkstad examencommissie. Als dit met goed gevolg word afgelegd, dan kunnen we de aankomende maanden ons gaan opmaken voor de bedrijfscertificering van Scope 12.

Offerte?

Bel ons vrijblijvend